Актуални агро новини.Министър Димов ще бъде на работно посещение в община Каварна.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов ще бъде на работно посещение в община Каварна. Днес, 21 юни той, заедно с кмета на Общината Нина Ставрева ще се запознае с напредъка по реализацията на проект: „Експериментално възстановителни процеси на приоритетен хабитат 62 С0* Понто-сарматски степи", финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Целта на проекта е да се постигне подобряване на природозащитното състояние на приоритетното природно местообитание 62C0* „Понто-сарматски степи", което е разпространено само в две страни-членки на ЕС - България и Румъния.