Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

В резултат на очаквани валежи нивата на реките ще се повишават

Актуални агро новини.В резултат на очаквани валежи нивата на реките ще се повишават.

Анализът е направен на база измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: През последното денонощие речните нива в по-голяма част от басейна са се понижавали или са останали без съществена промяна. В резултат на валежи е регистрирано по-значително повишение на нивото на р. Искър при гр. Нови Искър (със 124 см.). Отчетените колебания на речните нива са както следва: за водосбора на р. Огоста от -12 до +11 см, р. Искър от -58 см до +124 см, за водосбора на р. Вит от -6 см до +12 см; за водосбора на р. Осъм от -10 см до +12 см; за водосбора на р. Янтра от -9 см до +16 см; за водосбора на р. Русенски Лом с до ±6 см. Водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в басейна са около и под праговете за средни води. С водни количества около праговете за високи води са реките Искър при гр. Нови Искър и Янтра при гр. Габрово.

Черноморски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без съществени изменения. Отчетените колебания на речните нива в басейна са от -9 см до +3 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на повечето от наблюдаваните реки в басейна са останали без съществени изменения. В резултат на валежи са регистрирани по-съществени повишения на нивата на реките Стряма при гр. Баня (с 23 см.) и Сазлийка при гр. Гълъбово (с 25 см.). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на нивата на реките Въча (с до ±86 см. при гр. Девин), Марица при гр. Белово (от -79 см до +80 см) и Тунджа при с. Баня (с до ±38 см.). Регистрираните колебания на речните нива в басейна са както следва: за водосбора на р. Тунджа от -5 см до +3 см; за водосбора на р. Марица от -23 см до +25 см; за водосбора на р. Арда от -22 см до +15 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: През последното денонощие нивата на наблюдаваните реки в басейна са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива за водосбора на р. Места са от -5 см до +2 см, а за водосбора на р. Струма от -5 см до +7 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води, с изключение на р. Джерман при гр. Дупница, където водното количество е около прага за високи води.

Хидрологична прогноза

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: Днес (25.06) и утре, в резултат на валежи нивата на наблюдаваните реки ще се повишават, по-съществено както следва:  във водосборите на реките Огоста (в планинските части), Искър, Вит, Осъм, Янтра и долната част от водосбора на р. Русенски Лом; през деня на 26.06 в планинските райони от водосборите на реките Искър и Вит. На 27.06 реките ще се оттичат.

Моделът за водосбора на р. Огоста прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.06.2019 г. ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес (25.06), в резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишават. По-значителни ще бъдат повишенията: през деня на 25.06 в горното течение на р. Дългоделска Огоста, в средното и долното течение на р. Ботуня и по основната река в средното и долното ѝ течение. На 26 и 27.06 речните нива в басейна ще се понижават, като в резултат на оттичане до 27.06 ще има повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 25, 26 и 27.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес  и утре в резултат на валежи, речните нива във водосбора ще се повишат. По-значителни ще бъдат повишенията на водните нива на реките във водосборите на: над яз. Панчарево, р. Малък Искър, р. Златна Панега и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 25, 26 и 27.06.2019 г. ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и утре речните нива във водосбора ще се повишават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираното водно количество в долното течение на р. Черни Лом на 25, 26, 27, 28 и 29.06.2019 г. ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес (25.06) и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения или ще се понижават. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Черноморски басейн: Днес (25.06) и през следващите два дни нивата на наблюдаваните реки ще останат без съществени изменения. Очакват се краткотрайни повишения на речните нива в резултат на валежи в следобедните часове във водосборите на реките северно от гр. Бургас. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Източнобеломорски басейн: Днес (25.06) и утре, в резултат на валежи нивата на наблюдаваните реки ще се повишават, по-съществено от вечерните часове на 25.06 до сутринта на 27.06 на Рило-Родопските и Старопланинските притоци на р. Марица, както и в горната част от водосбора на р. Тунджа. От 27.06 речните нива в басейна ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Системата за ранно предупреждение за водосборите на реките Марица и Тунджа на НИМХ прогнозира:

Водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение.

Системата за ранно предупреждение за водосбора на река Арда на НИМХ прогнозира:

Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Западнобеломорски басейн: Днес (25.06) и утре, в резултат на валежи са вероятни краткотрайни повишения на речните нива, по-съществено на 25.06 в следобедните часове във водосборите на реките Рилска и Благоевградска Бистрица (Пирински притоци на р. Струма), а във вечерните - в горните части от водосбора на р. Места. От 26.06 нивата на наблюдаваните реки ще се понижават. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.

За 25 юни 2019 г. НИМХ издава предупреждение от втора степен (оранжев код) за значителни и интензивни валежи от дъжд и гръмотевични бури в областите Ловеч, Габрово, планинската част на Враца и Велико Търново, където очакваните количества са до 50-65 л/кв.м. Първа степен (жълт код) за интензивни валежи (с количества до 30-35 л/кв.м) и гръмотевични бури е в сила за области: Видин, Монтана, Плевен, Русе, Търговище, Шумен, Разград, Силистра, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Кърджали. Ще има и градушки.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес: http://info.meteo.bg/opasni/

Информация за наличните обеми в комплексните и значими язовири, които се следят в МОСВ:

Съгласно приложение №1 към чл.13 ал.1, т.1 от Закона за водите, комплексните и значими язовири са 52 броя.

Сумата от наличните в тях завирени обеми към 24.06.2019 г. е 4 445,7 млн. м3, представлява 68,5% от сумата на общите им обеми и е с 0.2% по-малка от сумата от обемите на 21.06.2019 г.

Според основното им предназначение наличните в тях завирени обеми са както следва:

питейно-битово водоснабдяване - 78,3% от общия им обем; напояване - 55,0% от общия им обем; енергетика - 76,3% от общия им обем.

Налични завирени обеми в язовири по приложение 1 на ЗВ с трансгранично влияние:

за Каскада „Арда":

Язовир „Кърджали" - 337,345 млн. м3, което е 67,84% от общия му обем;

Язовир „Студен кладенец" - 275,598 млн. м3, което е 71,07% от общия му обем;

Язовир „Ивайловград" - 121,648 млн. м3, което е 77,63% от общия му обем.

2. за Каскада „Горна Тунджа":

Язовир „Копринка" - 101,201 млн. м3, което е 71,16% от общия му обем;

Язовир „Жребчево" - 203,410 млн. м3, което е 50,85% от общия му обем.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates