Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Икономическо развитие за градското земеделие

Актуални агро новини.Икономическо развитие за градското земеделие.

Изграждането на успешен и

устойчив бизнес план у нас е свързано с използването на природните дадености, характерни за отделните региони. Това коментират от Българската стопанска камара. Според тях България има голям потенциал за развитие на биоземеделието, а напредъкът на градското фермерство е един от начините да бъде привлечена работна ръка.


Земеделието се превръща във фундаментален фактор в контекста на променящите се европейски навици и тенденции, насочени към здравословния и екосъобразен начин на живот. България има капацитета да развие биосъобразно земеделие, заради добрите климатични и почвени ресурси. Изоставането на индустриализацията по отношение на аграрния сектор у нас може да се окаже положително за изграждането на успешен и устойчив екосъобразен бизнес.


Аграрният сектор може да се развие не само в отделни региони в страната, а и в големите градове. Градското земеделие не обхваща само изграждането на индустриализация и отделни инфраструктури за обработката на продукцията. Бъдещето му развитие е от особено значение, поради увеличаващата се миграция на работна ръка от малките градове и села към големите.


Успехът на биохраните у нас и развитието на градското земеделие се крие в навременна синхронизация на национални и регионални политики и правилно използване на публично-частни партньорства. Според Иван Велков, липсващият тласък за успешното развитие на икономическия сектор у нас е облекчаването на процедурите за достъп до външни пазари и за експорт на български храни.

Автор: Елена Дочева

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates