Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Какви са равнищата на потребителските цени за 2018 година?

Актуални агро новини.Какви са равнищата на потребителските цени за 2018 година?.

За 2018 г. ценовото равнище на сравнима кошница от стоки в група „Храни и безалкохолни напитки“ в ЕС е повече от два пъти по-високо в най-скъпата страна в ЕС по отношение на най-евтината, показва статистиката.

Дания е с най-високото ценово равнище за „Храни и безалкохолни напитки“ в ЕС за 2018 г. (130% от средното за ЕС-28 ниво), следвана от Люксембург и Австрия (по 125%), Ирландия и Финландия (по 120%) и Швеция (117%). Най-ниски са ценовите равнища в Румъния (66%), Полша (69%), България (76%), Литва (82%), Чешката република (84%) и Унгария (85%).

Най-голямо е различието в равнищата на цените в група „Тютюневи изделия“. Сравнителни данни за ценовите равнища на потребителските цени са налични и на още по-детайлно ниво за група „Храни и безалкохолни напитки“. За хляб и зърнени изделия ценовите равнища варират от 54% от средното за ЕС ниво в Румъния до 152% в Дания; за месо и месни продукти от 63% в Полша и Румъния до 146% в Австрия; за мляко, млечни продукти и яйца от 71% в Полша до 136% в Кипър. Разликата в ценовите равнища на стоките от група „Алкохолни напитки“ варират до почти два пъти и половина. Най-ниските ценови равнища са регистрирани в България и Румъния (по 74% от средното за ЕС ниво) и Унгария (77%). Най-високите цени са наблюдавани във Финландия (182%), Ирландия (177%) и Швеция (152%). Ценовите равнища на стоките от група „Тютюневи изделия“ варират повече от четири пъти между най-скъпата държава членка в сравнение с най-евтината. Най-ниските ценови равнища са регистрирани в България (49% от средното за ЕС ниво), Полша (60%), и Хърватия (62%). Най-високите цени са наблюдавани в Обединеното кралство (204%), Ирландия (201%) и Франция (141%).

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates