Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Подмярка 4.3 стартира тази година

Актуални агро новини.Подмярка 4.3 стартира тази година.

Подмярка 4.3 от Програма за развитие на селските региони осигурява финансиране за подпомагането на проекти за инфраструктура за напояване в страната. „При стартирането на програмата при настоящия програмен период - 2014- 2020 година, подмярка 4.3 беше избрана за прилагане на територията на нашата страна, но не беше разработена, сподели пред АгроТВ Владислав Цветанов, началник отдел  „Развитие на селските региони".

Необходимо беше да бъде направен един по - обширен анализ, след което самата подмярка да бъде разработена", каза Цветанов. Едва след дискусия с Европейската комисия подмярка 4.3 можеше да бъде включена като част от Програмата за развитие на селските райони. Този процес е стартиран през 2018 година. "След проведено заседание на Комитета по наблюдение, ние стартирахме и преговорите с Европейската комисия по отношение на текста на самата мярка. Той включва основни елементи като допустими бенефициенти, подпомагани дейности и финансови параметри на бъдещите проекти. Стартирахме тази дискусия през 2018 година и завършихме процеса през пролетта на 2019 година с одобрение на 5-то изменение на Програма за развитие на селските райони. Подмярка 4.3 беше одобрена", обясни Владислав Цветанов, началник отдел „Развитие на селските региони". Общият бюджет по подмярката е почти 50 млн. евро. Основни бенефициенти включени по подмярка 4.3 са напоителни системи, сдружения за напояване и юридически лица. Целта на подмярката е да насочи подпомагането към вече съществуваща напоителна инфраструктура, която се нуждае от рехабилитация и реконструкция. Стартирането на приема по подмярка 4.3 е предвидено за края на тази година.

Автор: Елена Дочева

Гледйате повече подробности по АгроТВ

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates