Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Екоминистърът отмени заповедта за новото щатно разписание на РИОСВ-Враца

Актуални агро новини.Екоминистърът отмени заповедта за новото щатно разписание на РИОСВ-Враца.

По разпореждане на премиера Бойко Борисов министърът на околната среда и водите Нено Димов днес отмени заповедта за новото щатно разписание на РИОСВ - Враца, с което се съкращава щатна бройка на младши експерт в отдел „Контрол на околната среда“. С това на работа се възстановява младшият експерт Георги Караиванов.

Министър Димов проведе среща с експерта, на която присъстваха и областният управител на Враца Малина Николова и директорът на РИОСВ - Враца Христо Христов. Министърът възложи на експерта като председател на Междуведомствената комисия за проверка на предприятия с висок рисков потенциал към РИОСВ - Враца, която е отговорна за контрол на инсталацията, собственост на фирма „Камибо“, да предприеме всички необходими действия и да следи за осигуряване на безопасно извозване на 110 тона серовъглерод от територията на бившия комбинат „Химко“.

Министър Димов подчерта, че това трябва да стане при спазване на законодателството и следвайки координацията и субординация между отговорните държавни институции. Министърът заяви, че операцията по извозването на веществото от територията на България трябва да бъде предприета възможно най-скоро, но при гарантиране на всички условия за безопасност и сигурност.

   

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates