Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

РИОСВ-Перник върна шипоопашата костенурка в естествена среда

Актуални агро новини.РИОСВ-Перник върна шипоопашата костенурка в естествена среда.

Експерти от РИОСВ-Перник реагираха незабавно на сигнал за намерена костенурка в дворно място в града.

Касае се за жизнен възрастен екземпляр от вида шипоопашата сухоземна костенурка (Testudo hermanni).

Животното е пуснато на свобода в подходящо естествено местообитание, в защитена зона BG0002089 „Ноевци" по Директива за птиците, която припокрива защитена зона по Директива за местообитанията.

Шипоопашатата костенурка е защитен вид от семейство „сухоземни костенурки", включен в Червената книга на България като „застрашен" вид.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates