Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Десислава Танева: България е за запазване изключването от условност на дребните земеделски стопани в новата ОСП

Актуални агро новини.Десислава Танева: България е за запазване изключването от условност на дребните земеделски стопани в новата ОСП.

Поддържаме позицията си за запазване на политиката по отношение на изключването на дребните земеделски стопани от изискване за условност в новия програмен период. Условността е важно да има необходимата гъвкавост, опростени изисквания и възможност за адаптиране към местните потребности и специфики. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на заседание на Съвета по селско стопанство и рибарство, което се проведе в Брюксел. 


„Моделът за прилагане на агроекологичните схеми се доказа като ефективен инструмент за прилагане и изпълнение на политиката за опазване на околната среда и климата. Практиката трябва да продължи, но и да позволява на държавите членки гъвкавост при използване на определените за целта финансови средства", посочи министър Танева.  Тя уточни, че относно секторните интервенции, предложението от Австрийското и Румънско председателство за намаляване на разходите на организациите на производителите за екологични действия от 20 на 15 %, е стъпка в правилната посока. Въпреки това, страната ни поддържа позицията, че размерът на разходите по оперативните програми на организациите на производителите за еколкогични мерки, следва да бъде върнат към първоначалната си стойност от настоящият период, а именно 10%.


„България оценява подхода, при предложените екосхеми за доброволно участие от страна на земеделските стопани, като положителен метод за осигуряване на стимул за ефективно опазване на околната среда и климата", посочи земеделският министър.


Тя допълни, че задължителността на екосхемите за държавите членки остава един от основните политически елементи, които трябва да се разглеждат в неделима цялост с ключовите елементи на реформата на ОСП. За страната ни това е обвързаната подкрепа и преходната национална помощ.

„Земеделският сектор е най-силно зависим от природните условия и фактори в сравнение с другите икономически дейности. Поради нарасналите предизвикателства се налага осигуряването на стабилен бюджет, който да осигури адекватно финансиране в рамките на ОСП", подчерта министър Танева.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates