Актуални агро новини.Европейски фермери искат по-строги санкции относно Меркосур.

Предпазните мерки в споразумението за свободна търговия между Европейския съюз и страните от блока Меркосур се оказаха противоречиви Общността. Това беше основният фокус на обсъжданията в Брюксел с Асоциацията на ирландските фермери с говеда и овце.

По време на дебата новоизбраният президент на Асоциацията попита: „Ако Бразилия не изпълни ангажиментите си по отношение на изменението на климата, какви са разпоредбите в тази сделка за оттегляне от ангажиментите за говеждо месо? "Ако има друг проблем с бразилските стандарти за месо, като скандала през 2017 г., има ли механизъм за оттегляне на страната от сделката  по тарифната квота за говеждо месо?" Той заяви още: „Ще бъде ли разрешен вносът на етанол от Бразилия, за да се създадат възможности за възобновяема енергия и дали той ще отговаря на критериите за устойчивост, предложени съгласно Директивата за енергия от възобновяеми източници II?"

В отговор Главният преговарящ на ЕС за споразумението Галина Сандра отбеляза, че на първо място по въпроса за изменението на климата, Бразилия се е ангажирала да не обезлесява и да засади 12 милиона хектара до 2030 г. Ако не го направи се очакват незабавни действия и санкции. Тя отбеляза, че по силата на споразумението за свободна търговия може да има гаранция, че действията по контрола ще бъдат много бързи.

Според текста от закона е налице механизъм за уреждане на спорове, ако някоя от страните счита, че другата не е изпълнила едно или повече задължения по търговската част на договора. Мярката включва: по-лек вариант за уреждане на спора - създаването на арбитражен комитет, който да изготви доклад и да реши несъгласието като страничен контролиращ орган. Жалбоподателят може да въведе мерки за противодействие, ако нарушителят не се съобрази с доклада на групата.

След диалога от Асоциацията на ирландските фермери с говеда и овце отговориха, че в споразумението има някои клаузи, чрез които Бразилия може да бъде ограничена.