Актуални агро новини.Приемат се документи по мярка 14 за хуманно отношение към животни.

От 22 юли стартира приемът по мярка 14 „Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони. Кандидатстващите могат да подават документи до 20 август. Определеният бюджет е на стойност 20 милиона евро.

От подпомагането по мярка 14 могат да се възползват животновъдни ферми, в които се отглеждат преживни животни, биволи, овце, кози и говеда. Желаещите да кандидатстват по мярката трябва предварително да актуализират данните за отглежданите от тях животни, като упоменат мястото на обекта, неговия капацитет и породата на животните. Документите за кандидатстване ще се подават лично или чрез упълномощени лица в областните дирекции на Фонд Земеделие.

Информационната кампания по проект „ОСП - от полза за всички нас" се изпълнява от АГРО ТВ, в партньорство с www.agro.bg и списание АгроКомпас, с финансовата подкрепа на ГД „Земеделие и развитие на селските райони" на Европейската комисия.

Информационна кампания по проект „ОСП - от полза за всички нас" е финансирана с подкрепата на Европейската комисия. Тази публикация отразява единствено мнението на автора и Европейската комисия не отговаря за съдържанието на информацията.