Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ЕК с нова стратегия за повече устойчивост при управление на горските масиви

Актуални агро новини.ЕК с нова стратегия за повече устойчивост при управление на горските масиви.

Устойчиво потребление, целенасочено международно сътрудничество, по-добра информация и нова посока на финансиране - това са мерките, които Европейската комисия предлага за защита на горските масиви по света. Целта е да се подобри състоянието на горите и да се увеличи площта на тези с голямо биоразнообразие.

В горите живеят 80 процента от животинските видове на планетата. Те дават храна на близо една четвърт от световното население и са от голямо значение за борбата с климатичните промени. "Няма да постигнем климатичните си цели, ако не опазим горите. Макар че най-големите естествени горски масиви не са на територията на Европейския съюз, действията на всеки от нас, както и нашите политически решения, имат огромно влияние върху тези гори", заяви първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс при представянето на стратегията.

Сред най-важните приоритети на Комисия са намаляването на европейското влияние върху обезлесяването по света, както и поощряването на консумацията на продукти, за които не са пожертвани гори. Новата стратегия включва и засилено сътрудничество с трети страни, с цел да се намали натиска върху горските масиви и да се засили повторното залесяване.

Като конкретни мерки Брюксел предлага по-строги правила за сертифициране на продукти, добити от устойчиво управление на горите, както и преоценка на политическите решения, които да спрат увреждането на зелените дробове на планетата. С подкрепата на Европейския съюз държавите с големи джунгли ще развиват собствени мерки за опазването и устойчивото им използване. 

Изследвания показват, че за периода между 1990 и 2016 година светът е загубил над 1 милион квадратни километра гори.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates