Актуални агро новини.Със заповед на директора на РДГ Бургас е забранен достъпа в териториалния обхват на ДГС Бургас.

Във връзка с усложняване на епизоотичната обстановка заради африканската чума по свинете в страната със заповед на Заповед № РД-16-281/25.07.2019 г. на директора на РДГ Бургас се забранява достъпа и движението на физически лица и пътнотранспортни средства до горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС Бургас.