Актуални агро новини.ЕК разреши използването на 10 нови ГМО.

Употребата на 10 нови генно-модифицирани организми беше позволена от Европейската комисия. Девет от тях са предвидени за използване в храни и фуражи. При десетия вид става дума за нов вид карамфил, позволен за продажба като рязан цвят.

Нито един от организмите не може да се отглежда на територията на Европейския съюз, уточняват от Брюксел. Всички продукти, произведени с новорегистрираните организми, трябва да бъдат съответно обозначени и да дават възможност за проследяване.

Седем организми за пръв път получават разрешение. Сред тях са нов вид памук, както и пет вида царевица и един вид соя. При един вид рапица и един вид царевица става дума за удължаване на лицeнза.

Всички 10 организми са преминали през обстойна проверка и са получили положителна оценка от Европейската агенция по безопасност на храните. Държавите имаха възможност да изкажат своите мнения, както и да подадат съответни жалби. След като това не е станало, продуктите получиха лиценз.

Европейският съюз внася големи количества генно-модифицирани фуражи, но при храните, предвидени за консумация от хората, количествата са много по-малки. Всяка една суровина, както и произведените от нея продукти, подлежи на строг контрол и трябва да има съответното разрешение от Европейската комисия. То се издава при условие, че от Агенцията по безопасност на храните, в сътрудничество със службите на отделните държави, има зелена светлина, което означава, че не съществуват рискове за здравето на хората, животните и околната среда. Списъкът с всички лицензирани в Европейския съюз генно-модифицирани растения може да се види на сайта на Европейската комисия.