Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Правителството прие промени по бюджета на МОСВ

Актуални агро новини.Правителството прие промени по бюджета на МОСВ.

Министерският съвет прие Постановление за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г. и максимални размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през 2019 г. по бюджета на Министерството на околната среда и водите.

С промените се предлага увеличаване на ангажиментите за разходите с 3 млн. лв. и на новите задължения за разходи с 1.5 млн. лв. Промяната е свързана с необходимост от сключване на договори с период на изпълнение и разплащания 2019 - 2022 г. и не води до необходимост от увеличение на общите разходи по бюджета на министерството.  

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates