Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Обвързаното подпомагане на плодове и зеленчуци дава глътка въздух на производителите

Актуални агро новини.Обвързаното подпомагане на плодове и зеленчуци дава глътка въздух на производителите.

Чавдар Маринов, зам.-министър на земеделието, храните и горите 

-Г-н Маринов, как оценявате ролята на обвързаното подпомагане за секторите Плодове и зеленчуци?

То има за цел да стабилизира производството. Като финансов ресурс, обвързаното подпомагане на плодове и зеленчуци е разделено по равно за двата подсектора. Става въпрос за 40 млн. лв. за плодове и 40 млн. лв. за зеленчуци. Това е най-големият размер на подпомагане от всички страни членки, които са избрали такъв подход на подпомагане. Ежегодно се извършват тези плащания, на база заявени площи.За плодовете ставката е около 157-160 лв./дка, за зеленчуците е по-малко, но това е подпомагане, което дава глътка въздух на производителите. Те получават подпомагане и по линия на СЕПП, за необлагодетелствани райони, по схемата за зимните пръскания. Разбира се, погледнато и като дял от приходите, а и като част от производствените разходи, това подпомагане не е достатъчно. Обвързаната подкрепа е много положителна, защото подпомага производителите да задържат определени позиции. Ролята й е огромна. Неслучайно политиката ни е да отстояваме това подпомагане и през следващия програмен период. Още повече, че наблюдаваме раздробеност на стопанствата, производства на малки площи, недостатъчна конкурентоспособност, липса на определени технически средства за производство, лоша поливна инфраструктура. Затова трябва да има подпомагане за сектора. Позовавайки се на официални данни и факти, производството на плодове и зеленчуци у нас в сравнение с предходните 15-20 години значително е намаляло. Става въпрос за свиване от порядъка на 2,5 пъти. В зеленчукопроизводството сривът е по-ясен. Този подсектор е заемал в миналото близо 15% от брутната вътрешна земеделска продукция, а в момента сме на 3,5-4%. Подобно е състоянието и с плодовете.

Няма ли обвързана подкрепа, площите с тези култури ще продължават да намаляват за сметка на други производства, които са значително по-подпомогнати от гледна точка на себестойността, която формират.

-Каква е като цяло ролята на ОСП за развитие на българското земеделие?

Целта на ОСП е да се гарантира производството на земеделска продукция, да се задържат хората в селските райони, чрез намиране на достойно място на производството на плодове и зеленчуци би могло икономическата цел да върви заедно със социалната. Защото има ли производство, има и заетост. А при производството на плодове и зеленчуци могат да се разкрият повече работни места в сравнение с производство на зърнени култури. Зърнопроизводството е стратегически отрасъл, един от най-конкурентните, който е успешен пример за развитие, но и другите производства трябва да вървят по стъпките му. Но главната тема е диверсификацията и да търсим баланс в производствата.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates