Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Издадени са заповеди за забрана на достъпа до горските територии на РДГ Русе, Смолян и София

Актуални агро новини.Издадени са заповеди за забрана на достъпа до горските територии на РДГ Русе, Смолян и София.

Във връзка с необходимостта от спешни мерки за предотвртяване и ограничаване разпространението на заболяването африканска чума по свинете и с цел опазването и защитата на горските територии и дивеча е издадена Заповед № 136/14.08.2019 г. от директора на  РДГ Русе за забрана на достъпа и движението на физически лица и ППС до горски територии с огнища на АЧС,  Заповед № РД 05-191/14.08.2019 г. на директора на РДГ Смолян за забрана на достъпа и движението на физически лица и ППС до горски територии в териториалния обхват на ТП ДЛС "Извора" гр. Девин и Заповед № РД 05-264/14.08.2019 г. на директора на РДГ София за забрана на достъпа и движението на физически лица и ППС до горски територии в териториалния обхват на ТП ДГС София и ТП ДГС Елин Пелин.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates