Актуални агро новини.Дания въвежда полици срещу комбинирани рискове.

Застрахователни полици срещу комбинирани рискове в селското стопанство въведе датска компания. С това тя отговаря на исканията на фермерите, страдащи втора поредна година от суша и високи температури.

Застраховката ще покрива финансовите загуби, произлезли от така наречените "катастрофални щети по реколтата". В това число влизат метеорологични явления като суша, проливни дъждове и градушки, но и такива, причинени например от животни. За зърнените култури премията е 19 евро и 40 цента на хектар, а за ниви с рапица ще се плащат по 39 евро на хектар.

От застрахователната компания поясняват, че полицата не покрива загуби от "слаба реколта". Условие за изплащането на обезщетение е реколтата да е минимум с 20 процента под количествата, прибрани през "нормални" години. На застраховане подлежат освен това максимум 80 на сто от общата продукция на стопанство. Останалата част е за сметка на фермера. За референтна стойност се взимат средните количества от най-добрите реколти през последните пет години.

Преди въвеждането на новата застраховка компанията проведе анкета, при която две трети от фермерите заявиха, че през следващото десетилетие очакват все по-често да има екстремни метеорологични явления.