Актуални агро новини.Очаква се по-малка световна реколта от соя.

Близо 342 милиона тона ще достигне световното производство на соя през сезон 2019/2020, сочи актуалната прогноза на американското земеделско ведомство. Преди месец специалистите във Вашингтон изчисляваха реколтата на 347 милиона тона.

Особено драстичен спад се очаква при американската реколта, която ще падне с около 4 и половина милиона тона до малко над 100 милиона тона. Причина за песимистичните очаквания е най-вече намалената площ, докато добивите остават непроменени – 3 милиона и 200 хиляд тона от хектар.

През новия сезон Бразилия ще бъде най-големият производител на маслодайната култура. Фермерите там ще приберат 117 милиона тона, показват прогнозите на Вашингтон. В същото време от бразилското агроведомство очакват само 115 милиона тона.

Според най-новите оценки световната търговия със соя ще бъде в размер на малко над 149 милиона тона, докато преди месец изчисленията бяха за 151 милиона тона. Американският износ ще намалее с 2 милиона и 700 хиляди до над 48 милиона тона, което е с 2 милиона тона повече, в сравнение с настоящата пазарна година, която приключва в края на август.

Корекцията при световната търговия се обяснява с по-слабо търсене, особено в Китай. Очаква се Народната република да внесе 85 милиона тона, а не 87 милиона тока, както се прогнозираше през юли. Европейският съюз, също един от големите вносители, ще закупи 15 милиона тона, смятат във Вашингтон.