Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

ДФЗ отпуска повече пари за борба с вредителите

Актуални агро новини. ДФЗ отпуска повече пари за борба с вредителите. За производителите на картофи ще бъдат отпуснати 27 000 лева

допълнително за борба с телените червеи. Първоначално отпуснатите средства бяха 1 милион и 600 хиляди лева. Третирането на неприятелите е насочено към вредoносния стадий на тяхното развитие - ларвите.

Допълнителният финансов ресурс е по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по „Национална програма от мерки за контрол на почвени неприятели по картофите от сем. Телени червеи“ за 2019 г. Досега бюджетът, отпуснат по схемата, се оказа недостатъчен за всички.

От подкрепата ще се възползват малки и средни предприятия – земеделски стопани, които отглеждат картофи на площи с размер над 1 декар, след като са подали заявление към Държавен фонд „Земеделие“. По схемата ще се компенсират направените разходи само за тези препарати, които са разрешени в България за химичен контрол на почвени вредители по картофите от семейство Телени червеи. Средствата за тази цел ще се вземат от неизползвания остатъчен ресурс, който е бил предназначен за държавна помощ de minimis за животновъди, които отглеждат специализирани месодайни крави под селекционен контрол.

Автор: Камелия Карадочева  

 

 

 

 

 

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates