Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Фермерите излизат от обхвата на Закона за горивата

Актуални агро новини.Фермерите излизат от обхвата на Закона за горивата. Фермерите няма да водят специални регистри и да се отчитат в Министерството на икономиката за дейността си.

Фермерските горива излизат от обхвата на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Това става ясно от предложените промени в нормативната база, които са обект на обществено обсъждане от днес до 26 септември.

В мотивите на министър – председателят се посочва, че от приложното поле на закона се изважда дейността по временното съхранение и/или зареждане от земеделски стопанин, регистриран по Закона за подпомагане на земеделските производители, на негови собствени продукти от нефтен произход, извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели. Става дума за горива, които са предназначени за собствената икономическа дейност на земеделския стопанин, които не подлежат на последваща продажба.

Законът и наредбата към него бяха приети с изключително неодобрение от земеделските производители в цялата страна. Абсурдните изисквания към стопаните бяха остро критикувани и от експертите от Асоциацията на земеделските производители в България. Като пример за недообмислени изисквания бяха посочени множество текстове закона, сред които изискването хората, занимаващи се със земеделие да водят регистъра задължително на хартия, въпреки че живеем в дигитално общество.

Извън обхвата на закона остава също така и зареждането на собствени и/или наети пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на строители, вписани в Централния професионален регистър на строителите, както и на съответните пътни превозни средства, извънпътна техника или механизация на трети лица, използвани за извършване на дейности или предоставяне на услуги съгласно сключен договор във връзка със строежа.

Вносителите на закона обещават и облекчаване на изискванията за регистрация.  

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates