Актуални агро новини.

Шофьор на цистерна разля 8 тона масло в София

След сигнал, подаден от Столична дирекция „Аварийна помощ и превенция“, е  извършена е проверка от експерти на РИОСВ – София, при която е констатиран разлив на машинно масло, възникнал при аварийна ситуация. Разливът е установен по пътното платно от ул. „Резбарска“, посока Сточна гара и дясното платно на бул. „Ген. Данаил Николаев“. Общото количество превозвано масло е 8 т. Количеството разлято масло ще бъде установено след приключване на досъдебното производство. От страна на компетентната институция – „Аварийна помощ и превенция“ към Столична община, са предприети незабавни мерки и действия по ограничаване и почистване за възникналия разлив. Установеният разлив е единствено върху пътното платно. Незабавните мерки по опесъчаване са причина да бъде предотвратено изтичането на масло в канализационните шахти.

Поради бързите и адекватни действия по събиране и обезвреждане на разлятото масло от страна на Столична дирекция „Аварийна помощ и превенция“ не са установени увреждания, касаещи компонентите на околната среда – замърсяване на воден обект, увреждане на почвени терени или нарушаване качеството на атмосферия въздух. Има значение и фактът, че разливът е възникнал на асфалтов път, който в случая се явява защитен и изолиращ слой между маслото и почвата. 

Изливането и попадането на масла и други химични вещества в селищната и околната среда безспорно крие потенциален риск за замърсяване на компонентите на околната среда и човешкото здраве, поради което  РИОСВ – София ще изпрати сигнал до Софийска районна прокуратура за извършено престъпление по чл. 352 от Наказателния кодекс.

От страна на РИОСВ – София е съставен констативен протокол и е дадено предписание на лицето, предизвикало разлива, с цел установяване вида, количеството, произхода и предназначението на разлятото масло. При неизпълнение на предписанието срещу извършителя на деянието ще бъдат предприети административнонаказателни мерки.