Актуални агро новини.Издадена е заповед на директора на РДГ Велико Търново за ограничаване на достъпа и движението на физически лица и ППС до горски територии с огнища на АЧС.

Ограничителната заповед е в

сила до 28.10.2019 г.

 

Директорът на РДГ Велико Търново издаде Заповед № РД 06-185/28.08.2019 г. във връзка с усложнената епизоотична обстановка, възникнала заради заболяването африканска чума по свинете (АЧС).

Достъпът и движението до горски територии на лица и превозни средства, нямащи отношение към претърсването и прилагането на мерки за предотвратяване и разпространение на болестта, се ограничава.

Достъпът до ловностопанските райони, попадащи в инфектираните зони, също е ограничен