Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Продължава вторият прием по подмярка 6.3

Актуални агро новини.Продължава вторият прием по подмярка 6.3. До 30 септември продължава вторият прием по подмярка 6.3 "Стартова помощ за малки земеделски стопанства" по Програмата за развитие на

селските райони. С предвидения бюджет ще бъдат подпомогнати на 1600 проектни предложения. За изготвянето им малките стопани използват безплатна помощ от Националната служба за съвети в земеделието. По първия прием службата е помогнала на над 2800 малки фермери. Предстои прием за инвестиции в преработка и маркетинг - отново за малки стопани.

 

Статистиката сочи, че близо 90% от селскостопанските производители в България са малки. Подмярка 6.3 им дава възможност да развият своята земеделска дейност. През настоящия втори прием по подмярка 6.3 интересът е доста голям, потвърдиха от Националната служба за съвети в земеделието, към която за помощ при изготвянето на проектите са се обърнали над 1200 малки стопани.

Подмярка 6.3 е част от Тематичната подпрограма в ПРСР, която предоставя гарантиран бюджет за малките стопанства. Тя включва още няколко подмерки, по които експертите безвъзмездно подготвят проектни предложения.

Останалите подмерки в тематичната подпрограма за малките производители са Непроизводствени инвестиции и Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

Освен безплатно изготвяне на проектни предложения по съответните подмерки, НССЗ предоставя на малките производители и безплатни консултанти пакети.

По някои от консултантските пакети малките стопани получават безплатната услуга вземане на почвени проби и получаване на препоръки за торене.  

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates