Актуални агро новини.Продължава вторият прием по подмярка 6.3. До 30 септември продължава вторият прием по подмярка 6.3 "Стартова помощ за малки земеделски стопанства" по Програмата за развитие на

селските райони. С предвидения бюджет ще бъдат подпомогнати на 1600 проектни предложения. За изготвянето им малките стопани използват безплатна помощ от Националната служба за съвети в земеделието. По първия прием службата е помогнала на над 2800 малки фермери. Предстои прием за инвестиции в преработка и маркетинг - отново за малки стопани.

 

Статистиката сочи, че близо 90% от селскостопанските производители в България са малки. Подмярка 6.3 им дава възможност да развият своята земеделска дейност. През настоящия втори прием по подмярка 6.3 интересът е доста голям, потвърдиха от Националната служба за съвети в земеделието, към която за помощ при изготвянето на проектите са се обърнали над 1200 малки стопани.

Подмярка 6.3 е част от Тематичната подпрограма в ПРСР, която предоставя гарантиран бюджет за малките стопанства. Тя включва още няколко подмерки, по които експертите безвъзмездно подготвят проектни предложения.

Останалите подмерки в тематичната подпрограма за малките производители са Непроизводствени инвестиции и Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности.

Освен безплатно изготвяне на проектни предложения по съответните подмерки, НССЗ предоставя на малките производители и безплатни консултанти пакети.

По някои от консултантските пакети малките стопани получават безплатната услуга вземане на почвени проби и получаване на препоръки за торене.