Има спад в цените на млечните продукти в световен план. Това се дължи на намаляването в стойността на пълномасленото мляко на прах - най-търгуваният млечен продукт на световния пазар. От началото на август млечните продукти са поевтиняли с близо 3 процента.

Цените на пълномасленото мляко на прах отчетоха спад с малко под процент, а тези на млечната мазнина с процент и половина. Въпреки отчетения спад, експертите отбелязват, че ескалиращото търговско напрежение между САЩ и Китай не оказва съществено влияние върху цените на млечните продукти. През есента се прогнозира бъдеща средна цена на млякото, произведено в лицензирани ферми, да бъде между малко над 6 до 7 долара за килограм млечни продукти. Продажбите бележат увеличение с 15 на сто спрямо същият период миналата година. Очаква се това увеличение да се отрази на цената на новозеландския долар, тъй като млечният сектор в страната генерира повече от 7% от брутния вътрешен продукт. Новозеландската млечна продукция, собственост на 10 500 фермери, контролира около 30% от световната търговия с млечни продукти.