Биологичното земеделие ще се сдобие с отделна дирекция в Министерството на земеделието, храните и горите. 20 служители на аграрното ведомство ще работят в бъдеще в дирекция “Биологично производство”.

Това предвижда проектът на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите, който беше публикуван вчера за обществено обсъждане. Предлага се дирекция „Растениевъдство и биологично производство“ да се раздели, като функциите й се поемат от дирекция „Растениевъдство“ и дирекция „Биологично производство“. Функциите на дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, свързани с информиране на Европейската комисия за наличните запаси по видове зърнени култури преминават към дирекция „Растениевъдство“.

Проектът предвижда да се раздели дирекция „Директни плащания и идентификация на земеделски парцели“ на дирекция „Директни плащания“, с численост 13 бройки и дирекция „Идентификация на земеделските парцели“, с численост 40 бройки, със съответните функции. По този начин ще се постигне по-добра организация на работния процес в сектора и ефективно управление на експертния капацитет, се казва в доклада на министър Танева.