Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Един от маркираните през 2012 египетски лешояди у нас загнезди в Гърция

В Гърция броят на египетските лешояди и заетите територии намалява драстично с всяка година като днес са останали едва 3 двойки. Загубата само на една възрастна птица оказва значителен ефект върху популацията, а преживяемостта на младото поколение е много ниска – до зрялост оцелява само една на всеки 10 млади птици.

Територията в долината на Компсатос (Тракия, Северна Гърция) е една от последните крепости на вида в Гърция, която приютява една двойка египетски лешояди. Преди година там се появи неочакван посетител. Това бе египетският лешояд Илиаз, излюпен през 2012 г. близо до Крумовград, и маркиран със сателитен предавател на 27 август същата година в рамките на LIFE проекта „Помощ за египетския лешояд“. Илиаз бе кръстен на местен човек, който от години наблюдава и защитава гнездото. Тази птица е единственият оцелял до зрялост млад лешояд сред 19 други, маркирани със сателитни предаватели през 2012 и 2013 г.
 

Илиаз прекара първите години от живота си най-вече в Чад и Камерун в компактни райони като Национален парк Уаза в Камерун. Повече от три години птицата не е напускала Африка, като изследва други райони в Нигерия, Нигер, Алжир, Либия и Египет, като почти достигна Централноафриканската република и Кения на юг. През 2015 г. Илиаз направи едно от най-дългите пътувания за ден, регистрирани някога за млад египетски лешояд, като измина общо 608 км. През 2016 г. Илиаз се завърна за първи път на Балканите и оттогава всяка година през пролетта птицата се връща в България, като временно посещава някои райони в Гърция. През 2018 г. той не само посети района на Компсатос, но и стана двойка с единствения останал египетски лешояд в територията. Илиаз очевидно е заменил другия възрастен лешояд в територията, чиято съдба е неизвестна - вероятно загинал по време на миграцията.
 

Благодарение на сателитния предавател, можехме да проследим движенията на новосформираната двойка, която няколко пъти бе наблюдавана около известно гнездо, но не загнезди през 2018. През пролетта и лятото птиците прелитаха през района на Компсатос и в България, посещавайки площадката за подхранване в резерват „Вълчи дол“, Кърджали.
 

В началото на април тази година (2019) двойката се завърна в своята територия, като нейното присъствие бе потвърдено и от фотокапан, инсталиран в една от новите площадки за подхранване в Компсатос. Площадките за подхранване са общо пет в района, като са създадени в рамките на проект „Опазване на черните и белоглавите лешояди в Родопите“. Илиаз пристигна в територията вечерта на 9-ти април и едва на следващия ден бе наблюдаван да се храни на площадката, заедно със своята половинка. Птиците използваха площадките и ги споделяха заедно с белоглави и черни лешояди през цялата пролет и лятото. Благодарение на снимките от фотокапаните бе установено че Илиаз всъщност е женски лешояд, като тази година двойката успя да загнезди и отгледа едно малко.
 

Пожелаваме на цялото семейство безопасен път към Африка и до нови срещи догодина!
 

Всеки може да следи придвижванията на всички маркирани птици тук.

LIFE проекта „Нова надежда за египетския лешояд“ (LIFE16 NAT/BG/000874) обединява институции и организации от 14 страни от Балканския полуостров, Близкия изток и Африка и се реализира с финансовата подкрепа на програма LIFE на ЕС. Координиращ бенефициент е Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Асоциирани бенефициенти са Гръцко орнитологично дружество/ BirdLife Гърция, WWF Гърция, Кралско дружество за защита на птиците (RSPB), Асоциация Природа / BirdLife Турция (DD), BirdLifе за Близкия Изток, BirdLife Африка, Орнитологичния изследователски институт „А. П. Левентис” (APLORI), Меморандума за мигриращите хищни птици в Африка и Евразия (CMS/RaptorsMoU), Зелени Балкани.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates