Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Има по-строги наказания за нарушения при транспорта на животни

В момента европейските правила забраняват сухоземния превоз на животни при високи температури

Транспортирането на живи животни при температури над 30 градуса вече ще се смята за административно нарушение, за което ще се налагат глоби. Тези промени в законодателството подготвя германското земеделско министерство.

В момента европейските правила забраняват сухоземния превоз на животни при високи температури. Въпреки това непрекъснато се стига до нарушения. С планираните промени Германия се опитва да прекрати тази практика, обясни земеделският министър Юлия Кльокнер в навечерието на конференцията на аграрните министри от отделните провинции. Нейното ведомство в Берлин вече е изготвило проект за промени в правилника за транспорт на животни, който е изпратен за съгласуване с провинциалните министерства, които издават съответните разрешителни.

Проверка на транспортите от Германия, извършена от експерти на федералното министерство, показва, че през юли и август 2017-та, както и през юли 2018-та при 184 от 210 камиона, преминали през българо-турската граница, е имало нарушения на правилата. Тези транспорти са осъществени, въпреки че температурата в Турция е била над 30 градуса.

"Когато правилата не се спазват и има нарушения при отношението към животните, трябва да има и наказания, от които наистина да заболи", изтъкна Кльокнер при представяне на планираните промени. За целта министерството съставя база данни с маршрутите, която съдържа както разстоянията, така и измерените през последните няколко години температури за всеки отделен ден от календара. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates