Крайните запаси от пшеница през текущия сезон продължават да се увеличават, съобщава „Зерно Онлайн”, позовавайки се на новоизлезлия доклад на американския департамент по земеделие. Те прогнозират ниво на запасите в края на стопанската година от 280,8 млн. тона, което е с 3,6% над нивото от 2018/19 стопанска година.

Експертите направиха минимални промени в основните показатели през октомври. Намаляването на оценките за реколтите в някои водещи производители, беше компенсирано с увеличение на прогнозите за други. Най-вероятно заради проблемите с АЧС, експертите на USDA незначително намалиха прогнозите си за потреблението на пшеница в света.

По малко пшеница се прогнозира да произведат САЩ (-0,5 млн. т) и Австралия (-1 млн.т), За сметка на това с 1 млн. тона повече  пшеница се очаква да произведат страните от ЕСи някои  водещи вносители. По-високи запаси от пшеница се прогнозират за САЩ (+0,8 млн.т ) и ЕС (+0,4 млн. т) колкото и за Русия.

В света Октомври 2019 в млн. тона % спрямо прогнозата от септември 2019 % спрямо 2018/19 г.
Начални запаси 777,68 0,16 -2,1
Производство 765,23 -0,04 4,8
Предлагане-всичко 1043,91 0,01 2,8
Внос 175,68 -0,63 3,8
Износ 179,68 -0,64 3,8
Потребление 755,11 -0,15 2,5
Крайни запаси 287,80 0,45 3,6

 

Подобна е картината и при другата основна зърнена култура-царевицата. Данните по-скоро разочароваха наблюдатели и търговци на зърнените пазари, които очакваха съществено намаляване на някои основни показатели като производство и крайни запаси. Разбира се има намаляване, но то е незначително, и едва ли ще повлияе на  пазарите. Така например прогнозата за американската реколта беше намалена само с 0,5  млн. тона. Обратно с половин милион тона беше повишена оценката за руското производство на царевица.

В света Октомври 2019 в млн. тона % спрямо прогнозата от септември 2019 % спрямо 2018/19 г.
Начални запаси 324,03 -1,68 -5,1
Производство 1104,01 -0,08 -1,7
Предлагане-всичко 1428,04 -0,45 -2,5
Внос 166,09 -1,98 1,3
Износ 166,59 -1,95 -6,3
Потребление 1125,49 -0,24 -1,3
Крайни запаси 302,55 -1,21 -6,6

 

В резултат на тези прогнози международните борси реагираха с помижаване на цените. В Париж цената на контрактите със срок на доставка през декември се понижиха с 1,75 евро  до 177,00 евро за тон. Зад  Океана също беше отчетен спад в декемврийските фючърси: на меката пшеница в Чикаго с 2,6 долара до 181,14 долара за тон, твърдата пшеница в Канзас Сити с 3,6 долара до до 148,17 долара за тон, и твърдата пшеница в Минеаполис с 2,3 долара до 196,67 долара за тон.