Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Запасите от пшеница през текущия сезон продължават да се увеличават

Крайните запаси от пшеница през текущия сезон продължават да се увеличават, съобщава „Зерно Онлайн”, позовавайки се на новоизлезлия доклад на американския департамент по земеделие. Те прогнозират ниво на запасите в края на стопанската година от 280,8 млн. тона, което е с 3,6% над нивото от 2018/19 стопанска година.

Експертите направиха минимални промени в основните показатели през октомври. Намаляването на оценките за реколтите в някои водещи производители, беше компенсирано с увеличение на прогнозите за други. Най-вероятно заради проблемите с АЧС, експертите на USDA незначително намалиха прогнозите си за потреблението на пшеница в света.

По малко пшеница се прогнозира да произведат САЩ (-0,5 млн. т) и Австралия (-1 млн.т), За сметка на това с 1 млн. тона повече  пшеница се очаква да произведат страните от ЕСи някои  водещи вносители. По-високи запаси от пшеница се прогнозират за САЩ (+0,8 млн.т ) и ЕС (+0,4 млн. т) колкото и за Русия.

В света Октомври 2019 в млн. тона % спрямо прогнозата от септември 2019 % спрямо 2018/19 г.
Начални запаси 777,68 0,16 -2,1
Производство 765,23 -0,04 4,8
Предлагане-всичко 1043,91 0,01 2,8
Внос 175,68 -0,63 3,8
Износ 179,68 -0,64 3,8
Потребление 755,11 -0,15 2,5
Крайни запаси 287,80 0,45 3,6

 

Подобна е картината и при другата основна зърнена култура-царевицата. Данните по-скоро разочароваха наблюдатели и търговци на зърнените пазари, които очакваха съществено намаляване на някои основни показатели като производство и крайни запаси. Разбира се има намаляване, но то е незначително, и едва ли ще повлияе на  пазарите. Така например прогнозата за американската реколта беше намалена само с 0,5  млн. тона. Обратно с половин милион тона беше повишена оценката за руското производство на царевица.

В света Октомври 2019 в млн. тона % спрямо прогнозата от септември 2019 % спрямо 2018/19 г.
Начални запаси 324,03 -1,68 -5,1
Производство 1104,01 -0,08 -1,7
Предлагане-всичко 1428,04 -0,45 -2,5
Внос 166,09 -1,98 1,3
Износ 166,59 -1,95 -6,3
Потребление 1125,49 -0,24 -1,3
Крайни запаси 302,55 -1,21 -6,6

 

В резултат на тези прогнози международните борси реагираха с помижаване на цените. В Париж цената на контрактите със срок на доставка през декември се понижиха с 1,75 евро  до 177,00 евро за тон. Зад  Океана също беше отчетен спад в декемврийските фючърси: на меката пшеница в Чикаго с 2,6 долара до 181,14 долара за тон, твърдата пшеница в Канзас Сити с 3,6 долара до до 148,17 долара за тон, и твърдата пшеница в Минеаполис с 2,3 долара до 196,67 долара за тон.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates