В началото на следващата седмица Държавен фонд „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.До 100 лева на хектар с ДДС може да получат овощарите, които кандидатстват за помощ по схемата за зимни пръскания. Приемът ще продължи до 31 октомври.

Приемат се заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти за ускоряване процесите на гниене на листата на овощните видове, които се прилагат през есента. Срокът за отчитане на дейностите е до 15 ноември, а до 10 декември ще бъдат изплатени сумите.

Средствата се изплащат само за разрешени продукти за растителна защита, закупени от регистрирани търговци, които имат удостоверение за търговия с продукти за растителна защита.

Схемата има за цел да ограничи максимално загубите на земеделските стопани от разпространението на вредители по трайните насаждения. Финансовият ресурс по нея за настоящата година е в размер на 5.5 млн. лв., съобщават от Държавен фонд „Земеделие“. Част от средствата бяха разплатени през пролетта. Те покриваха направени разходи за растителнозащитни дейности по трайните насаждения в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките. Тогава 2 959 производители получиха 3 млн. лв.