Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Отнемат от 1 до 100% от субсидиите, при неспазване на кръстосаното съответствие

Тази година са въведени две изменения в методиката за контрол 

Проверки по методиката за кръстосано съответствие се извършват целогодишно от Държавен фонд „Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните. Налагат се санкции, които се изразяват в отнемане на субсидии в размер от 1 до 100% от плащанията, които получават земеделците, каза за АгроТВ гл. експерт в Дир. „Директни плащания и промоции“ Аделина Стоянова.

Припомняме, че кръстосаното съответствие представлява набор от правила към земеделските стопани, които е необходимо да спазват, за да се получава пълния размер на субсидиите си. Методиката, съгласувана в европейското законодателство, се състои от: Законоустановени изисквания за управление, Стандарти за добро земеделско и екологично състояние. Стандартите и изискванията са групирани в 3 области: Околна среда, изменение на климата, добро земеделско състояние на земята, обществено здраве, здраве на животните и здраве на растенията и хуманно отношение към животните. В най-общ смисъл, това са задължения на земеделските стопани, а неспазването им е нарушение на закона.

Единственият случай, при който стопаните могат да получат средства, благодарение на този механизъм за контрол, е ако изпълняват така наречените „Зелени“ изисквания.

Тази година са въведени две изменения в методиката за кръстосано съответствие. Те са насочени към контрола по установените със закона изисквания върху директивата за дивите птици и местообитанията. Има и още едно изменение, което пряко касае фермерите.

Спазването на изискванията, заложени в Методиката за кръстосано съответствие се контролира от Държавен фонд „Земеделие“ и Българската агенция по безопасност на храните. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates