Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Ще забрани ли Европа на ловците използването на оловни муниции

На 19 ноември ще стане ясно крайното решение дали ловците ще могат да използват оловни муниции. Тогава държавите-членки ще обсъдят предложението на ЕК на заседанието на Комитетът на REACH на ЕС, което е и единствената реалистична възможност за промяна на текста на предложението.

На заседанието квалифицирано мнозинство от правителствата на държавите-членки ще трябва да заеме твърда позиция, за да промени текста. Това означава, че мнозинството от правителствата на ЕС, особено по-големите държави от ЕС, трябва да бъдат категорични в покрепата си за изменения, които ще позволят използването на оловните муниции и в бъдеще.
На 28 октомври 2019 г. Европейската комисия представи своето предложение за регламент REACH ( REACH е регламент на Европейския съюз, приет с цел подобряване защитата на здравето на човека и околната среда от рисковете, които химикалите могат да представляват), относно ограничаването на употребата на оловни муниции във влажните зони. От НЛРС пишат,че то е изготвено на базата на становището на Европейската агенция по химикалите (ECHA), изпратено на ЕК на 17 август 2018 г., пишат от НЛРС.
FACE призовава своите членове от ЕС за своевременна реакция и информиране на ангажираните с темата държавни институции, както и да бъдат организирани срещи със съответните правителствени агенции (по-специално с техния национален представител в Комитета на REACH на ЕС).
FACE информира своите членове, че ЕК е отправила молба към правителствата на държавите-членки на ЕС да предоставят писмени позиции до 15 ноември.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates