Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Проверявайте есенните посеви за лъжегъсеници, житни мухи и полска полевка

През следващия седемдневен период агрометеорологичните условия ще се определят от високи за сезона температури.

Прогнозираните превалявания до средата на ноември за по-голямата част от полските райони са под 10 l/m² и на фона на продължителното есенно засушаване ще бъдат недостатъчни за преодоляване дефицита на почвена влага при зимните житни култури и рапицата.

Вследствие недостига на влага в част от полските райони посевите са недобре гарнирани. На отделни места в Северна България някои от засетите през втората половина на октомври зимни житни култури все още не са поникнали. В част от южните и източните райони състоянието на зимните житни култури е сравнително добро, заради надвишените паднали валежи.

През периода при пшеницата и ечемика ще се наблюдават различни фази:

  • – поникване;
  • – начално листообразуване;
  • – фаза трети лист.

На единични места, главно в източните райони рано засетите, в началото на октомври, зимни житни култури ще встъпят във фаза братене (агростанците: Главиница, Карнобат, Ямбол). При рапицата ще се наблюдава листообразуване. До средата на ноември на места в Югоизточна България част от посевите ще встъпят във фаза образуване на розетка (5-7 лист).

През периода при есенните посеви, особено при тези отглеждани монокултурно, трябва да продължат обследванията за установяване плътността на някои вредители:

  • – житните мухи;
  • – полска полевка;
  • – рапичната листна оса (лъжегъсеници),

и при численост надвишаваща прага на икономическа вредност (ПИВ) да се извърши навременно третиране. ПИВ за обикновената полевка е 2 броя активни колонии/дка, за ларвите (лъжегъсениците) на рапичната листна оса  –  2-3 броя/m².

ДукенаЖолева

Агрометеоролог при НИМХ

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates