Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

България поема контрола върху риболова и рибните запаси в Черно море

Изпълнителният директор на ИАРА участва в работна среща с изпълнителния секретар на Генералната Комисия по рибарство в Средиземно море.

На срещата бе обсъдено създаването на субрегионално техническо звено на комисията със седалище в гр. Бургас. И двете страни отчетоха със задоволство постигнатия успех в досегашните преговори. Изразиха и надежда това да бъде началото на бъдещи съвместни дейности за устойчивото управление на рибните ресурси в Черно море в дългосрочен план.

Генералната Комисия по рибарство в Средиземно море (ГКРСМ) ще стартира научен и технически проект за Черно море „BlackSea4Fish“. Проектът има за цел и подпомагането на администрациите и научните институции на черноморските държави. Целта е увеличаване и подобряване на техния научен и технически капацитет с оглед приемането и изпълнението на многогодишни планове за управление за риболова в Черно море.

ГКРСМ ще открие субрегионално техническо звено в Бургас. То ще бъде първото в историята изнесено регионално звено е в региона. Двете страни изразиха своите очаквания, че това ще бъде добър пример за добро сътрудничество и постигане на положителни резултати от съвместните си усилия за опазване и устойчиво управление на ресурсите в Черно море.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates