На заседание членовете на Комитета по земеделие на Европейския парламент (ЕП) в Брюксел изказаха критични мнения към преходните мерки от проекторегламента, предложен от Европейската комисия (ЕК) относно Общата селскостопанска политика (ОСП).

В предложението на Европейската комисия за преходни мерки за Общата селскостопанска политика на ЕС липсват текстове относно това, как ще се прилага преходната национална помощ през 2021 г. Това заяви Атидже Алиева-Вели, евродепутат от България по време на съвместно заседание между Европейската комисия и Комисията по земеделие в Европейския парламент.

Част от държавите-членки прилагат схеми за преходна национална помощ, особено в сектор „Животновъдство“, който се счита за уязвим. Считат, че преходната национална помощ трябва да бъде включена в преходните разпоредби и да се продължи с нейното прилагане така, както е описано в чл. 37 от Регламент (ЕС) 1307/2013, тъй като има изключително голям социален ефект при осигуряване на доходите на фермерите в затруднение, посочи Атидже Алиева-Вели.

Евродепутатът Херберт Дорфман от Италия разкритикува степента на намаляване на бюджетните кредити за втория стълб, предвидена в предложението, което се основава на елементите на предложенията за следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (МФР 2021-2027). Той изрази недоумение как страните могат да получат нови средства, ако изтекат тези, свързани с текущите програми за развитие на селските райони.

Паоло Де Кастро от Италия каза, че Европейският парламент чака 6 месеца за тези преходни мерки и прецени, че ще бъде необходима година на Европейския парламент, за да разгледа и одобри текста на предложението. Алваро Амаро от Португалия също критикува факта, че Европейският парламент трябва да приеме суми от реформираната ОСП, докато реформата все още не е окончателно договорена.

Комисията отговори на тези коментари, че когато се постигне споразумение за МФР 2021-2027, предложението на Комисията ще бъде променено в съответствие с това. Няколко евродепутата биха предпочели въвеждане на преходен период, по-дълъг от една година, тъй като държавите-членки ще имат нужда от време за подготовка на своите стратегически планове за ОСП, каза Ирен Толерет от Франция. Ан Сандър от Франция се застъпи за двугодишен преходен период, тъй като не счита за реалистично да бъде постигнато пълно споразумение за ОСП в края на 2020 г.