Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Изтича срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г.

Най-късно до 30 ноември земеделските стопани, поели ангажименти през Кампания 2015 г. по мярка 11 „Биологично земеделие” от ПРСР 2014-2020 г., са длъжни да предоставят пред ДФЗ - РА сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство.

  В документите трябва да е налична обобщена информация, доказваща биологичното състояние на парцелите, за които са поели ангажимент, както и добитата на тях продукция през годината на издаването им.

  Срокът за издаване на сертификатите за биологично производство бе удължен от 30 септември на 30 октомври 2019 г. С един месец бе изтеглена и крайната дата, в която биопроизводителите трябва да представят документите пред Разплащателната агенция - от 30 октомври на 30 ноември 2019 г.

  Припомняме, че описаните изменения са направени в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. и са публикувани в брой 76 от 27.9.2019 г. на „Държавен вестник“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates