Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

БАБХ започна внедряването на проекта „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“

БАБХ започна внедряването на проекта „Въвеждане на Обща рамка за оценка (CAF) в администрациите“.

ЦУ на БАБХ е една от 12 администрации, определени за внедряване на Общата рамка за оценка (Common Assessment Framework, CAF), в периода юли – декември 2019, по проект на Института за публична администрация. Осъществява се с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския  социален фонд.

Висши държавни служители и служители на ЦУ на БАБХ вече преминаха въвеждащо обучение. Определеният екип на групата за самооценка премина и първо специализирано обучение „2019 – CAF-2 – Въвеждане на CAF в българската администрация“.

Общата рамка за оценка CAF е инструмент за цялостно управление на качеството. Той е разработен специално за публичния сектор по инициатива на Европейската мрежа на публичната администрация. Той разглежда организациите едновременно от различни аспекти, прилагайки цялостен подход към анализа на организационното изпълнение.

Моделът CAF е базиран на самооценка на институцията, в която тя идентифицира силните си страни, посочва областите за подобрение и дефинира нужните стратегически мерки за организационно усъвършенстване и възможностите за развитие.

Администрациите, които го прилагат, имат амбицията да се развиват по пътя на усъвършенстване на своето изпълнение и да въведат т.нар. „култура на организационно съвършенство“.

Основната цел на прилагането на модела за самооценка CAF в БАБХ е подобряване ефективността на всички нива и процеси в администрацията.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates