Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Съветът на ЕС одобри споразумението за бюджет 2020 г.

Днес съветът на ЕС одобри постигнатото споразумение за бюджета на ЕС за 2020 година, съобщава AGPress.eu. Ако споразумението бъде потвърдено и от парламента в сряда, официално ще  се приеме  бюджета за следващата година.

Бюджетът за следващата година ще продължи да подкрепя растежа и конкурентоспособността на европейската икономика, както и други приоритети на ЕС, като сигурността и управлението на миграцията.

21% от средствата ще бъдат насочени към мерки за справяне с климатичните промени. Това е постигнато чрез увеличаване на действията, свързани с климата, в няколко области като научноизследователска и развойна дейност, транспортна и енергийна инфраструктура и външни действия на ЕС.

Общите задължения са определени на 168,7 милиарда евро. Това е увеличение с 1,5% в сравнение с измененията на бюджета за 2019 г. 1,5 милиарда евро са били на разположение под таваните на многогодишната финансова рамка за 2014-2020 г., което позволява на ЕС да реагира при непредвидени ситуации.

Общите плащания възлизат на 153,6 милиарда евро, което е ръст  с 3,4% спрямо 2019 г. Това увеличение отразява продължаващото изпълнение на програмите за 2014-2020 г..

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates