Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Парламентът прие окончателно напълно нов Закон за марките и географските означения

Парламентът прие окончателно напълно нов Закон за марките и географските означения.

Това предаде БТА.

От деня на влизането му в сила се прекратяват регистрациите на:

  • – географските означения за спиртни напитки по отменения вече закон за марките за спиртни напитки, съгласно европейски регламенти;
  • – за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които също са включени в регламентите на ЕС.

Прекратяват се:

  • производствата по заявките за регистрация на географско означение за спиртни напитки
  • за ароматизирани лозаро-винарски продукти
  • заявките за вписвване на ползвател на такова географско означение, по които до влизането в сила на този закон няма влязло в сила решение.
  • производствата за нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, попадащи в обхвата на регламент на ЕС

Притежател на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на европейския регламент, не може да предявява иск за нарушение, извършено до влизането в сила на този закон, гласува НС.

Не се образуват и административно-наказателни производства. Образуваните се прекратяват.

В тридневен срок от влизането в сила на този закон, Патентното ведомство уведомява Международното бюро за прекратяването на националните регистрации на географски означения, въз основа на които са направени международни регистрации.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates