Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Продължава грижата за крайречните гори край с. Маноле

Служители от Регионална дирекция по горите Пловдив, Лесозащитна станция Пловдив и доброволци попълниха над 600 бр. фиданки от летен дъб на площ от 5 дка в землището на с. Маноле, община Марица, област Пловдив.

Попълването е в новосъздадена култура от близо:

  • – 130 дка полски бряст;
  • – черна елша;
  • – полски ясен;
  • – черна топола

в близост до р. Марица, в типични за района крайречни гори, които са силно фрагментирани. Възстановените гори се доближават максимално до естествената смесена структура на крайречните гори.

Новата гора е създадена преди три години по проект „Крайречни гори“, финансиран по програма Life, но ежегодната грижа на лесовъдите за подобряване на общото й състояние продължава.

В рамките на проекта са възстановени 481 декара крайречни гори в две защитени зони от Натура 2000 – на о. Алеко, „Защитена зона Мартен Ряхово“ и в местностите Мерич орман и в Гущерова одая, „Защитена зона река Марица“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates