Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Учени от БАН и СУ: Фермите за ценни кожи вредят на България

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания при БАН, Националният природонаучен музей при БАН и Биологическият факултет към Софийски университет, изпратиха становища до Народното събрание, с които еднозначно затвърждават необходимостта от забрана на фермите за ценни кожи в България. Трите института са водещи по компетентност по отношение на биологично разнообразие, зоология, биология и етологични потребности на животните.

Становищата са във връзка с внесения на 13-ти септември 2019, в Народното събрание, проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за ветеринарномедицинската дейност, с който се забранява отглеждането, развъждането и умъртвяването на животни с цел добив на ценни кожи.

В становището на Националния природонаучен музей при БАН, подписано от проф. д-р Николай Спасов, се разглежда опасността за биоразнообразието в България, създадено от дива популация на основния отглеждан вид ценни кожи - Aмериканска норка (Mustela vison).

Наред с това се посочва, че отглеждането на животните във фермите е в противоречие на тяхната етология и биология, както и че отглеждането и развъждането на вида "американска норка" към настоящия момент е незаконно, тъй като неместния вид не е преминал задължителните процедури по чл. 67 от Закона за биологичното разнообразие.

"Невъзможно е да се обясни на подрастващото поколение, които са постоянни посетители, доброволци и бъдещи учени на музея, какво налага отглеждането на диви видове в абсурдни условия на тези ферми и жестокото отношение към тези животни. Нередно е отглеждането на диви животни във ферми с цел използването им за прищевките на една малка част от човешкото общество", се заключва в документа.

Становището изготвено от Биологическия факултет към Софийски университет, подкрепя забраната, посочвайки, че на отглежданите във ферми животни не може да бъде гарантирано благосъстояние отговарящо на петте основни принципа за хуманно отношение:

  1. Да няма глад и жажда
  2. Да няма дискомфорт
  3. Да няма болка, нараняване или болест
  4. Да имат възможност и свобода за изразяване на естественото си поведение
  5. Да няма страх и стрес

В същото време посочва, че отглеждането на норки у нас, по отношение на благосъстоянието към животните се случва в нарушение на чл.149 и чл.151 от Закона за защита на животните.

В становището, подписано от декана на факултета, проф. Стоян Шишков и от доц. д-р Диана Златанова, че се приветства и поддържа внесения законопроект за промени в ЗВМД с надеждата, че опазването на биоразнообразието, здравето на хората и етично-моралните норми за отношение към животните ще надделеят над желанието на няколко фирми за финансово благополучие.

Институтът по биоразнообразие и екосистемни изследвания (ИБЕИ) към БАН е една от водещите наши научни институции изследващи чуждите видове в България. , вВ становището подготвено от група специалисти по чуждите видове и подписано от директора на института доц. Д-р Анна Ганева се си разглежда опасността от поява на дива популация на инвазивния чужд вид, американска норка (Mustela vison), в резултат на изпускане от фермите за кожи. Като негативен пример за случаи с поява на инвазивни чужди видове отглеждани и развъждани за ценни кожи, опасни за биоразнообразието, изградили популация вследствие фермите за кожи, се посочват ондатрата, нутрията и енотовидното куче.

ИБЕИ оборва твърдението на индустрията, че американската норка не може да оцелее в дивата природа, тъй като е изкуствено селектирана. Изброени са над 16 европейски страни, в които вече има дива популация на този вид, и тя е именно вследствие фермите за кожи. Посочва се научно изследване на д-р Йордан Кошев, от тази година, което дава информация, че в близост до фермата до с. Маджерито съществуват минимум 108 случая на избягали норки, като се предполага, че броят им е много по-голям. В становището се казва, че България е страна по две Конвенции свързани с биоразнообразието и има ангажимент да предотвратява появата на опасни чужди видове, застрашаващи екосистемите и местообитанията, както и да гарантира запазването на дивата флора и фауна. Становището завършва с препоръка да се приеме Проекта на ЗИД на ЗВМД.

Трите научни становища са предназначени да бъдат разгледани в парламентарните комисии по околната среда и водите, и по земеделието и храните, които предстои да гласуват законопроекта за забрана на фермите за ценни кожи.

Минаха почти три месеца, откакто законопроектът е внесен в Народното събрание, а комисиите все още бавят неговото разглеждане.

От Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи, напомнят, че забавянето на разглеждането и гласуването на законопроекта, означава страдание и сигурна смърт за стотици хиляди норки, които предстои да бъдат заченати този януари, родени през април, убити в газови камери и одрани през следващия ноември. Това е цикълът, който собствениците на фермите ще повторят и тази година, освен ако Народното събрание не покаже, че има воля да разгледа и приеме забраната.

Ако бъде приет законопроектът, от 01 януари 2021-ва година, в България не трябва да няма нито една ферма за кожи, а отглеждането на животни за ценни кожи да бъде криминализирано. В продължение на години от Националната гражданска инициатива за забрана добива на ценни кожи в България се борят за приемането на подобен закон, целящ опазването на природата в България и по-хуманно отношение към животните, които са убивани единствено, за да се шият скъпи палта за най-богатите.

Трите научни становища, както и всички останали експертни становища по законопроекта, може да намерите тук >>>

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates