От фонд “Земеделие се очаква днес да преведат 630 млн. лева на фермерите, съобщава БНР.

Парите са по Схемата за единно плащане на площ.

Фондът планира до 20 декември да плати и финансовото подпомагане по мярка 13 от Програмата за развитие на селските райони, това е мярката за необлагодетелствани райони. За целта са необходими 83 млн. лв.