Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Министър Димов и комисар Николов подписаха договор за мерки за защита на населението от бедствия

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и главен комисар Николай Николов днес подписаха договор за надграждане и оптимизация на процесите по превенция, готовност и реакция на рискове от природни бедствия.

Проектът ще се изпълнява от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) – МВР. Той се финансира изцяло от ОП „Околна среда 2014-2020 г.“. Размерът на инвестицията е 20 млн. лв., а срокът за изпълнение на проекта – 48 месеца.

Дейностите са насочени към:

  • – оптимизиране на превенцията;
  • – готовността и реакциите при бедствия като наводнения и свлачища;
  • – извършване на анализи и оценки на различните рискове.

Предвижда се изготвяне на предложение за Национален план за управление на риска от бедствия, който ще отчита вероятните въздействия на промените в климата и стратегията за адаптация към тези промени.

Основна дейност в проекта е интегрирането на различните информационни локални системи, подпомагащи ранното предупреждение и оповестяване при наводнения и свлачища, в една обща платформа. Тя ще осигурява своевременна и коректна информация към отговорните звена и органи на изпълнителната власт. Така те ще имат готовност за бърза оценка и анализ на ситуацията при предстоящо наводнение, свлачище или друго природно бедствие.

В рамките на проекта ще се проведат обучения за представители на министерства, ведомства и организации за развиване на капацитета. Целта е да се подобри способността за вземане на навременни и адекватни решения за ограничаване на последиците от бедствия. Предвидено е техническо обезпечаване на националния и регионалните оперативни центрове към ГДПБЗН с 64 мобилни комуникационни системи и 1024 комплекта лични предпазни средства.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates