Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Има ли нужда от закон за браншовите организации

Има ли нужда от закон за браншовите организации?

На този въпрос се опитаха да отговорят в дискусия вчера  представители на някои от най-големите организации на производители и преработватели. 

След нея стана ясно, че нуждата е безспорна, но с някои нюанси - част от производителите се страхуват от задължително членство в подобен съюз или камара, а някои преработватели не искат да са в общ кюп. ” Несъмнено има нужда от подобен закон и членството в някаква обща браншова организация трябва да е задължителен, защото само така може да се осъществи ефективен контрол” , каза пред медиите Кирил Вътев от месопреработвателите.

Според него една браншова камара или съюз може да натрупа нужния и капацитет за осъществяване на този контрол, след като получи съответните права. Вътев даде пример с Австрия, където членството в стопанските камари и браншови организации е задължително, и таксата се формира от промили от платеното ДДС и от промили от здравните и социално осигуровки.

Според Мариана Кукушева дискусията не е била актуална, защото се е обсъждал вече отхвърлен закон, но  формата за сдружаване, която се търси – земеделска камара на производителите е крайно необходима. . Не е отчетен фактът обаче, че нейното създаване ще означава автоматично членство на всички заети в бранша, най-малкото защото тя ще води регистър на своите членове, и ще ги запознава с различните политики. ” Ние от преработвателите сме против създаване на нова форма на сдружение, защото нашето място и роля са уредени в закона за храните. В новия проектозакон също е описано детайлно, кои организации ще участват консултативния орган към министерството”, каза Кукушева. Според Димитър Зоров има нужда от обща браншова организация на производителите на суровини, не само за да се защитават интересите на национално, но и на международно ниво и да се спре политиката а на “разделяй и владей”.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates