Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Членовете на ЕК на регионите приветстваха съобщението за „Европейската зелена сделка“

Членовете на ЕК на регионите приветстваха съобщението за „Европейската зелена сделка“.

Te припомниха, че „градовете и регионите са от ключово значение за постигане на целта на ЕС за неутралност по отношение на климата“.

Според КР Зеленият пакт трябва да бъде движещата сила за по-устойчиво селскостопанско производство и потребление в Европейския съюз. „КР отново призова за намаляване с 30 % на емисиите на парникови газове от селското стопанство и за удвояване на площите за биологично земеделие в държавите членки в сравнение с 2017 г.“

По време на дебат, КР призова ЕС да задържи глобалното затопляне под 1,5 °C.

Tой създаде амбициозен законодателен и финансов пакет от мерки, който:

  • – подкрепя всички региони и градове при осъществяването на прехода;
  • – поставя устойчивостта в центъра на всички политики.

„Не може да продължаваме да затваряме очите си пред извънредната ситуация в областта на климата…“

Това каза Карл-Хайнц Ламберц, председател на Европейския КР.

В своята резолюция  относно Зеления пакт, приета на 5 декември 2019 г., КР дава ключови препоръки по отношение на устойчивите селскостопански практики. Предлага „увеличаване на финансовата помощ за практики, оказващи благоприятно въздействие върху климата в двата стълба на Общата селскостопанска политика“.

КР предлага да се създаде Форум на градовете и регионите за сътрудничество с Европейската комисия и държавите членки по отношение на прилагането на Зеления пакт.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates