Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Народното събрание одобри поредното удължаване на срока за проектозакон за земите

Депутатите удължиха срока за изготвяне на законопроект за уреждане на обществените отношения в земеползването.

Те одобриха внесения от народните представители ПРОЕКТ на Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г. относно политиката на МЗХГ за създаване на ред в поземлените отношения.

„Във връзка с необходимостта от съобразяване на законодателната рамка с изискванията на новата ОСП, министърът Танева след необходимото обществено обсъждане, да внесе в Министерския съвет проект на законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България“.

След проведените разисквания в рамките на заседание на Комисията по земеделието и храните, депутатите приеха с:

  • – 11 гласа “за”;
  • – 0 гласа “против”;
  • – 8 гласа “въздържали се”;

да предложат на Народното събрание да приеме ПРОЕКТА на Решение за изменение на Решение на Народното събрание от 19 септември 2017 г.

В Доклада на Комисията по земеделието и храните от 12.12.2019 г. се предлага „да бъде отново удължен с най-малко една година срокът. В него министърът на земеделието, храните и горите следва да внесе в МС проект на единен законодателен акт, уреждащ обществените отношения в земеползването в България“.

Той  да бъде изготвен на базата на вече представените Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването и Стратегия за управление и развитие на поземлената собственост в България. Да бъде съобразен с изискванията на новата Обща селскостопанска политика“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates