Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Хърватското председателство посочи ключовите приоритети в земеделието през 2020 г.

Напредъкът на дискусиите по пакета за реформа на ОСП ще бъде „най-важната“ тема за Хърватско председателство на Съвета на ЕС.

Бързото приемане на регламента относно преходните правила, с цел да се избегнат възможни прекъсвания, ще проправи пътя за безпрепятственото продължаване на прилагането на мерките по двата стълба. Особено внимание ще бъде отделено на „нуждите на уязвимите, селски общности и по-нататъшната модернизация на земеделието и селските райони, с цел да се повиши конкурентоспособността на европейските земеделски стопани и предприятия“. Това се казва в изявление на официални представители, които посочват концепцията за „Умните села“ като ключова приоритетна област. „Това може да повлияе положително върху качеството на живот на жителите и да привлече младите фермери“, се добавя в изявлението. Подобно на предишните председателства, Хърватия ще продължи да наблюдава ситуацията на селскостопанските пазари. Ще продължи да информира делегациите за развитието на международната търговия.

По въпросите на безопасността на храните, ветеринарните, санитарните и фитосанитарните въпроси, Хърватия ще се „застъпва за еднакво ниво на фитосанитарна защита в рамките на ЕС и равни условия за европейските производители и търговци.“

По време на Международната година на здравето на растенията на ООН Хърватското председателство ще работи за гарантиране на „общи правила на ниво ЕС“, свързани с производството, инспекцията, вземането на проби, вноса, движението и сертифицирането на растителния материал и ще насърчава „нотифицирането, откриването и ликвидирането на вредителите“. В областта на безопасността на храните, здравето и хуманното отношение към животните председателството ще продължи да ръководи дискусиите относно мерките за предотвратяване, контрол и ликвидиране на болестите по животните на европейско ниво.

Европейската зелена сделката и стратегията „От фермата до трапезата“ ще бъдат централни теми през шестмесечния период (до 30 юни). Председателството ще продължи и дебата за приемането на новата Европейска стратегия за горите за периода след 2020 г. Първото заседание на Съвета, под ръководството на земеделския министър Мария Вучкович, е определено за 27 януари. След него следват заседания на 17-18 февруари, 23-24 март, 27-28 април (в Люксембург), 25-26 май и 29-30 юни (в Люксембург). Неформалното заседание на Съвета по земеделие ще се проведе в Сплит в началото на юни (7-9). Тогава министър Вучкович ще ръководи дебата за селските райони  и семейните ферми. Земеделският министър на Хърватия е на 45 години, политик от Демократичния съюз. Преди това е работила в областта на търговските и финансови операции на пристанище Плоче. На този пост е назначена през лятото.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates