Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) насочи за унищожаване 1 тон и 200 кг полски охладени пилешки дробчета, замърсени със салмонела.

Пробата от субпродуктите е взета във връзка със засиления контрол на агенцията по храните върху пратките с птиче месо и субпродукти с произход Полша, предназначени за България. Резултатът от анализа е получен на 30.12.2019 г. Не е допуснато търгуването на стока от засегнатата пратка.

Изготвена е нотификация по системата за бързо съобщаване на храни и фуражи (RASFF) за уведомяване на полските компетентни власти за откритото замърсяване.
На 27 декември Агенцията установи нова пратка с птиче месо от Полша за България, замърсена със салмонела. Цялото количество от 21 000 кг е поставено под забрана и не е допуснато търгуването му на българския пазар.

Пробата от птичето месо е взета във връзка със засиления контрол на БАБХ върху пратките с птиче месо и субпродукти с произход Полша, предназначени за България.

Материалът е взет от замразено механично обезкостено месо. Резултатът от анализа е получен на 27.12.2019 г.

Изготвена е нотификация по системата за бързо съобщаване на храни и фуражи (RASFF) за уведомяване на полските компетентни власти за откритото замърсяване.