Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Поскъпват месото и зарзавата

Всички видове месо поскъпнаха в последно време. Динамиката на световните цени на месото, отчитана ежемесечно от FAO, очертава ръст на индекса със 17% през ноември 2019 г. спрямо същия месец на предходната година.

Увеличение на цените, както на годишна, така и на месечна база, се наблюдава и при четирите вида месо, съобщават от Института за икономически анализи в селското стопанство(САРА).
Според прогнозата на Rabobank, глобалното производство на свинско месо и през 2020 г. ще е повлияно от
разпространението на АЧС. Експертите прогнозират спад в общото количество на продукцията през идната година,
който се очаква да е по-малък от отчетения през 2019 г. Най-голям растеж на производството се предвижда в
САЩ (+5% на годишна база) и в Бразилия (+4%).

Последните дългосрочни предвижданията на ЕК 2019-2030 показват, че цените на свинското месо в ЕС ще
продължат да растат през 2020 г. под влияние на прогнозираното увеличение на износа при много слаб
растеж на производството.
Прогнозира се цените на говеждото и телешкото месо да нарастват плавно след 2025 г. до 2030 г., поради забавяне
на световното производство.Цените на пилешкото месо е вероятно да се задържат стабилни в дългосрочна перспектива, поддържани от силното световно търсене.
Доматите, краставиците и пиперът ще поскъпнат през първия месец на новата 2020 година. Това показват прогнозни данни на САРА. Цените на дребно при доматите ще нарастнат от 2,33 лв. до 2,62 лв. за килограм. При краставиците от 2,85 лв. до 2,98 лв. Изкупните цени ще вървят нагоре за домати, краставици и пипер, както следва – от 0,90 лв. през декември до 1,10 лв. през януари. От 1,35 лв. до 1,40 лв. и от 0,70 лв. до 0,90 лв.

Изследванията за конкурентоспособността при производството на домати показва, че за 2018 и 2019 г. има леко понижение в сравнение с достигнатите равнища от 2017 година. Обобщеният индекс на конкурентоспособност през 2017 г. достига 0,51, докато през 2018 година се понижава до 0,47. По предварителни изчисления през 2019 година ще има допълнително влошаване на конкурентоспособността в резултат на очакваната по-слаба реколта, като Обобщеният индекс ще падне до 0,45. Въпреки понижението от последните 2 години, тези оценки на конкурентоспособността при доматите са по- високи отколкото в първите години на прилагане на ОСП, когато Обобщеният индекс е 0,34.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates