Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Обмислят забрана на пестицидите по нивите през деня

Създадена работна група и продължават обсъжданията за промяна на Наредба 13 от 2016 г. Предвижда се забрана за използване на продукти, опасни за пчели през светлата част на денонощието. Предвижда се също така земеделските стопани, ползващи продукти за растителна защита, да са преминали съответно обучение и да ползват консултанти преди употребата им.

Танева припомни, че последната дерогация от наша страна относно забраната за използване на неоникотиноиди, водещи до повишена смъртност на пчелните семейства, е от 2017 г.

Има публикуван регистър на издадените разрешения за прилагане на продукти за растителна защита чрез въздушно пръскане. Публикуван е и списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по съдържащи се в тях активни вещества. В допълнение има публикуван списък на разрешените за употреба инсектициди. В отделна колона със знак SPe8 са означени всички опасни за пчелите продукти, които изискват и допълнително внимание при употреба. Предприети са стъпки за по-лесна регистрация на биопестицидите и всички щадящи пчелите продукти за растителна защита. Стандартната процедура по регистрация на нов продукт е дълга и скъпа”, информира още земеделският министър.

По думите на Танева от 15 март 2020 г. в областните дирекции по безопасност на храните ще има дежурни инспектори, вкл. в почивните дни. Те ще са на разположение при сигнали за нерегламентирани третирания с продукти за растителна защита.

Предприети са мерки за внедряване на земеделските площи с продукти за растителна защита, което е едно от основните искания на пчеларите.

В отговора на депутатското питане се казва още, че БАБХ има утвърдена стандартна оперативна процедура за установяване на причините за подмор на пчели и съставяне на актове за установяване на административни нарушения по Закона за защита на растенията и Закона за пчеларството. Оборудвана е държавна лаборатория, в която да се изследват проби от умрели пчели за наличие на остатъци от пестициди. В момента текат процедури по акредитация на лабораторията в Българска служба по акредитация.

Относно нерегламентирания внос на препарати за растителна защита, Танева информира за предстоящи законодателни промени, които ще го криминализират.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates