Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Малките земеделски производители ще бъдат с приоритет по три подмерки

С предимство ще бъдат фермери, които са изгубили животните си след епидемията от африканска чума

 През 2020 малките земеделски стопанства ще имат възможност да кандидатстват по три подмерки. Изискванията за кандидатстване още не са ясни, но секторите в земеделието с приоритет вече са известни. Още по темата ни каза Петя Куманова, директор на Главна дирекция "Съвети в земеделието и Аналитична лаборатория" към Националната служба за съвети в земеделието. Тя обясни, че първо се очаква да бъде отворена подмярка за малките животновъдни стопанства до края на януари или началото на февруари. „Очакваме да се стартира отново мярка 6.3 за малки стопанства, но само целеви прием, който ще бъде насочен към сектор „Животновъдство“, но само за дребни преживни животни, свине и птици.”

Насоките за кандидатстване за този целеви прием все още не са разписани, но приоритетите при избор на бенефициенти са ясни. Петя Куманова уточни: „Тези критерии ще бъдат изцяло насочени към приоритетните сектори, с приоритети ще са и стопанства в планински райони, а също и фермери с образование в сферата, в която работят.“

С предимство ще бъдат фермери, които са изгубили животните си след епидемията от африканска чума. Новият регламент по подмярката ще бъде с облекчени изисквания. "Ще бъдат премахнато изискването малките стопанства да доказват доход 33% от земеделие, което наистина е облекчение за тях.“ 
Ще стартира и мярка 4.1.2 за инвестиции в земеделски стопанства. С това финансиране земеделските производители ще могат да си купуват техника и да създават нови трайни насаждения. Подпомагането ще обхване малките производители в така наречените приоритетни сектори. Те са животновъдство и плодове и зеленчуци, а биологичното производство ще се разглежда с предимство като критерий. В средата на годината ще бъде отворена мярка 6.4.2. С финансирането по нея малките земеделски стопанства ще могат да подпомогнат неземеделски дейности, свързани с производството си.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates